Wie zijn we?

De Inspiratiebus is een initiatief van Amarant, Avans Hogeschool, gemeente Breda, Nieuwe Veste, Surplus, Thebe en Zorg voor elkaar Breda.
Diverse organisaties die vanuit diverse invalshoeken zich bezig houden met de zorg. Studenten, Ambtenaren, medewerkers uit de thuiszorg,
verpleging, ouderenzorg en gehandicapten maar ook mensen die zich bezig houden met eenvoudige (digi)taal. Zij hebben de handen ineen geslagen
om mensen kennis te laten maken met allerlei nieuwe snufjes en ontwikkelingen die het leven aangenamer kunnen maken. Voor inwoners betekent
dat langer zelfstandig kunnen functioneren en het heft in eigen handen kunnen houden. Zorgprofessionals krijgen ideeën aangereikt hoe technologie
ingezet kan worden om de kwaliteit en veiligheid van zorg verder te verbeteren en tegelijkertijd de werkdruk te verminderen.

Wat doen we?

Genieten van het leven. Zo lang mogelijk. Dat is wat iedereen voor zich ziet. Maar hoe dat moet als het allemaal niet meer zo makkelijk gaat, daar denken we nog niet vaak over na. Om mensen nu al na te laten denken over de toekomst is de Inspiratiebus ontwikkeld. In de Inspiratiebus kan men kennis maken met praktische technologie voor alledag. Er zijn handige middelen te vinden om veilig en comfortabel te leven en wonen. Nu en in de toekomst.

De inzet van technologie bij mensen thuis, maar ook in instellingen kan ertoe leiden dat de werkdruk van zorgprofessionals verlaagt wordt zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. Het is daarom van belang ook zorgprofessionals te laten zien hoe techniek hen kan helpen het werk te verlichten of leuker te maken. Daarom gaat de bus ook bij zorginstellingen langs.

Bus partners